Konferansier

Kathrine Tveiterås

Kathrine Tveiterås er prorektor utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har tidligere vært leder for Norges fiskerihøgskole og dekan ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Kathrine har også flere styreverv og har deltatt i offentlig utredningsarbeid som er relevant for sjømatnæringen. I år kommer hun til Skreikonferansen for å lose oss trygt gjennom programmet.


Foredragsholdere

Bjørnar Skjæran

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran kommer til Skreikonferansen også i år, og vi er svært glade for at han prioriterer å delta på denne konferansen i år igjen. Torsken har historisk sett vært og er en av Norges mest verdifulle ressurser, men hvordan skal vi sikre at den forblir det? Statsråden skal under headingen «Torsken - vår mest verdifulle ressurs» gi oss et innblikk i torsken sin rolle for Norge.


Børge Arvesen

På hvilken måte kan fiskeflåten være en del av det grønne skiftet? Og hvilke utfordringer møter fiskeflåten i omstillingen? Børge Arvesen er daglig leder for kystnotrederiet Nordhavet AS. Han har lang fartstid i næringen, og har selv vært medeier i ulike fiskefartøy siden 1983. Han har også erfaring fra Fiskebåt, Notfiskarsamskipnaden og Fiskeridepartmentet, og var sentral sammen med andre i kystsoneprosjektet Astafjordprosjektet.

Christian Chramer

Hvordan endrer sjømatkonsumet seg i dyrtider som de vi står i nå? Det vil administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer, snakke om på årets Skreikonferanse.Chramer har lang tjeneste bak seg i Forsvaret. Han har tidligere vært kommunikasjonsdirektør og fiskeriutsending i Sørøst-Asia for Norges sjømatråd. Han har også blant annet vært regiondirektør i Troms og Svalbard for NHO.


 Jan-Gunnar Winther

Jan-Gunnar Winther er direktør ved Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet, fagdirektør ved Norsk Polarinstitutt, polfarer og ble i september utnevnt som ekspert for EUs satsing på hav, kyst og vassdrag. Han kommer til Skreikonferansen for å utfordre oss litt. Vi merker allerede klimaendringene i nord og klimaforskningen varsler mer. På tross av de mange negative utslagene av en varmere verden, kan en global klimakrise åpne for nye muligheter i våre nærområder?


John Danielsen

John Danielsen er ordfører i Øksnes kommune og han ser frem til å få hele fiskerinæringa på besøk til torskekommunen Øksnes. Kystsamfunnene i Norge har et enormt potensial og som ordfører er han opptatt av samspillet mellom næringa og kommunen for å lykkes med å utnytte dette potensialet. Han gleder seg til å gi dere alle en smakebit på hva Øksnes har å by på.

 Jørgen Berge

Et av hovedtemaene under Skreikonferansen 2023, er Energi til endring. Vi vet at svært mange i næringa ser endringene som må komme, men er svært usikre på hva de skal gjøre, hvordan de skal gjøre det - og ikke minst hva det vil koste dem. Jørgen Berge kommer til konferansen for å presentere et nytt konsept som vil få stor betydning for både grønn skipsfart i nord og for arktisk marin forskning, utdanning og forvaltning.Berge er dekan ved Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi ved UiT Norges arktiske universitet. Han er professor i marin økologi, og har jobbet i mer enn 20 år med utgangspunkt i Svalbard og arktis.


Olav Kjesbu

Hvordan påvirkes egentlig skreien av klimaendringene? Kan vi belage oss på at skreien kommer rett utenfor stuedøra vår i fremtiden? Olav S. Kjesbu er seniorforsker ved HI. Han har vært forskningssjef og programleder i nærmere 25 år innen ulike greiner av fiskeribiologi og er for tiden spesielt involvert i ulike "klimasårbarhetsanalyser". Dette vil du ikke gå glipp av!


 Per Martin Olsen

I en urolig verden, med krig, pandemi og energikrise - hvordan er da tilgangen på kapital? Banksjef for havnæringer (fiskeri, havbruk og sjøtransport) i SpareBank 1 Nord-Norge, Per Martin Olsen, kommer til Skreikonferansen for å fortelle oss om sjømat og fiskeri kan ha et annet utgangspunkt enn andre næringer.  


 Petter Bjørkli

Mer landbasert industri, økt bearbeiding i Norge og elektrifisering av flåten. Målsetningene er klare - men har vi kraft nok til dette? Petter Bjørkli leder den nordnorske klyngen Energi i Nord og har lang erfaring fra leverandørindustrien innen for flere bransjer. Han gir oss en status på kraftsituasjonen.

Ragnhild Dahle Heen

Bærekraft - en mulighet eller risiko for fiskerinæringen? Det er tema Ragnhild Dahle Heen vil ta opp på årets Skreikonferanse. Heen er direktør og leder PwC Consulting Tromsø. Hun leder også bærekraftsrådgivningen i PwC Region Nord og er en del av PwCs nasjonale bærekraftsråd.


Martine Werring-Westly

Martine Werring-Westly er fagsjef for industri og handel i Sjømat Norge, og jobber med fiskeindustri, herunder førstehåndsomsetning og andre nærings- og handelspolitiske spørsmål. Hun jobber også med juridiske og økonomiske rammevilkår for sjømatnæringa generelt, inkludert skattespørsmål. På skreikonferansen spør hun hvordan samfunnskontrakten kan forsterkes slik at norsk fisk gir grunnlag for økt aktivitet på land, og på den måten bidrar til trygge norske kystsamfunn med attraktive og fremtidsretta arbeidsplasser.


 Svein Ove Haugland

Hvilke konsekvenser får de økte energikostnadene for fiskeriene? er spørsmålet administrerende direktør i Norges Råfisklag Svein Ove Haugland har blitt utfordret på til Skreikonferansen. Haugland har lang erfaring fra Råfisklaget hvor han har hatt flere lederjobber knyttet til omsetningsordningene, strategi, samfunnskontakt og IT-systemene.

Tommy Torvanger

Skatteutvalget mener at neste kandidat for grunnrenteskatt etter havbruksnæringen, er fiskeri. Dette er begrunnet med færre fiskere, færre fartøy og økt lønnsomhet. Konsernsjef i Nergård, Tommy Torvanger, er ikke enig i dette. Hør hvorfor på Skreikonferansen 2023 i hans innlegg "Sosialøkonomenes våte drøm - og fiskernes skrekk". Torvanger er fjerde generasjons fiskebåtreder. Han har vært leder for Nergård-konsernet i de siste 10 årene og har i tillegg erfaring fra andre sjømatselskap og finanssektoren. Torvanger kommer fra en familie som har eid og drevet fiskefartøy i over 100 år. Kort oppsummert har han drevet med «fisk og penger» hele sitt liv.


Ungdommens fylkesråd Nordland

Ungdommens fylkesråd representerer ungdommene i fylket og er et talerør ovenfor politikere og beslutningstakere. De er bærere av ungdommens stemme og de kommer til skreikonferansen for å løfte ungdommens blikk på fremtidens utfordringer. Med harde fakta er budskapet til ungdommen tydelig - noe må gjøres!

Lag din egen hjemmeside gratis!