Skreikonferansen 2024

RammeverkVekst, Vern og Vilje

Kreativ overlevelse langs Eggakanten
Det har aldri vært flere krav om bærekraft, vern og grønn omstilling. Et økt trusselbilde reiser spørsmål om sikker matforsyning og totalberedskap. Og nå endrer også skreien retning og stikker nordover for kaldere hav. Vi har høye krav, men få konkrete løsninger. Tar vi de rette valgene for å sikre vår framtid som fiskerinasjon?

På Skreikonferansen 2024 skal vi snakke om løsningene vi trenger for å ivareta hensyn mellom vekst og vern. Både vilje og evne til endring, har vi historisk dekning for. Vi har tross alt holdt på med kreativ overlevelse langs Eggakanten de siste 8000 årene.

 • Velkommen til Øksnes – et livskraftig og fremtidsrettet fiskerisamfunn // Elisabeth Sørdahl, Ordfører Øksnes kommune
 • Er det mulig å få til en levedyktig kyst? // Fylkesrådsleder Svein Ø. Eggesvik

Vekst
Endrede rammebetingelser med kvotenedgang og arealkonflikter, og miljøhensyn og en ny markedssituasjon treffer fiskerinæringen hardt. Hvordan kan fiskeri- og havbruksnæringen oppnå økonomisk vekst samtidig som den opprettholder og beskytter de marine økosystemene, og hvordan kan skreien bygge Nord-Norge også i fremtiden?

 • Attraktive Nord-Norge // Hanne Karoline Kræmer, SpareBank1 Nord-Norge
 • Fiske, oppdrett og miljø – en gordisk knute? // Tom Cato Karlsen, Statsforvalter i Nordland
 • Hvordan påvirkes økosystemene av stadig økt aktivitet langs kysten // Erik Berg, Havforskningsinstituttet
 • Folk, fisk og fellesskap - vekst gjennom balanse // Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth
 • Prisutdeling: Skreipotten 2023

Vern
Havet er i endring, konsekvensene for økosystemene er alvorlige og økt global konkurranse utfordrer oss på både produksjon og kvalitet. Samtidig maler krig og konflikt dystre bilder i samfunnet og for næringa, der forsvaret krever mer og mer space for å overvåke ressurser vi allerede konkurrerer om. Vi snakker om hvordan vekst møter vern, og hvordan vi deler på havet.

 • Kan vi verne oss til verdiskapning? // Øyvind Arntzen, Norges Fiskarlag
 • Fra ustabil til forutsigbar næringsutvikling // Brynjar Kværnstuen, Vesterålen Havbruk
 • Romkapasiteter og norske havområder - Satellitters betydning for kunnskap, bærekraft og sikkerhet // Hugo Moen, Norsk Romsenter
   

Vilje
Når rammebetingelsene er i endring, og skreien er den samme, må fangstmetoder, produksjon og forvaltning endre seg. Vi ser på det vi gjør i dag, og vi ser på hva teknologi og innovasjon kan gi oss for å skape nye løsninger. Har vi vilje til å gjøre det som skal til?

 • Vern og vekst: Fra «Føre Var» til kunnskapsbasert forvaltning og klyngenes rolle i FOU-arbeidet // Maiken Johnsen, Cod Cluster og Malin Johansen, NCE Aquaculture
 • Fremtiden ligger i våre hender // Jesper Johansen Ovesen, skoleelev
 • Håp og vilje om sameksistens? // Willfred Nordlund, leder Næringskomiteen
 • Find your inner skreiness

Debatt
Tradisjonen tro avslutter Skreikonferansen med en debatt.

Lag din egen hjemmeside gratis!