Skreikonferansen 2024

Rammeverk


Vekst, vern og visjoner


Kreativ overlevelse langs Egga

Når konkurransen om areal og ressurser til lands og til havs hardnes til. Når private og offentlige investeringer møter stadig strengere krav. Når skreiens kurtise og gyting skrider nordover. Da skal vi huske på at i 10 000 år har vesterålingen klora seg fast i Egga-kanten gjennom kreativ overlevelse.

Skal skreien bygge Nord-Norge også de neste 100 årene, må vi sørge for innovasjonen i krysningspunktet mellom vekst og vern. Vi må gjøre det igjen: På Skreikonferansen 2024 skal vi snakke om løsningene for fremtida. Det er det vi kan - kreativ overlevelse langs Egga-kanten.

Vekst

Fra å bare bygge industri til også bygge samfunnet rundt

Hva er det som får folk til å flytte til et sted? Jo, attraktive jobber og spennende muligheter. Hva er det som får folk til å bli? Jo, at de blir inkludert i lokalsamfunnet gjennom frivillighet, et mangfold av tilbud for hele familien og et økosystem av idrett, kultur og opplevelsestilbud. Det nytter ikke med fint hjørnekontor, om du ikke trives på fritida. Vi lærer om fiskerienes betydning for lokalsamfunnet og hvordan næringen kan være en aktiv samfunnsaktør.

Vern

Hvordan verne havet og samtidig bli mett

Vi vet havet er i endring og at konsekvensene for økosystemene er alvorlige. Er havet også en del av løsningen for å verne økosystemene for fremtiden? Det pekes på blå skog, havvind og havet som matfat for store deler av verdens befolkning. Vi snakker om hvordan vekst møter vern, og hvordan vi deler på havet.

Visjoner

Fra nostalgi til teknologi

Naturen er innrettet slik at skreien kommer fra nord til havområdene rundt oss for å gyte. Skreien har gitt livsgrunnlag og overflod til menneskene som har bodd her til alle tider. Når rammebetingelsene er i endring, og skreien er den samme, må fangstmetoder, produksjon og forvaltning endre seg. Vi ser på det vi gjør i dag, og vi ser på det som ny kunnskap, teknologi og innovasjon kan gi oss for å skape nye løsninger.

Debatt

Tradisjonen tro avsluttes Skreikonferansen 2024 med debatt. 
Lag din egen hjemmeside gratis!