Programmet for Skreikonferansen 2024 er under utarbeiding.


 I mellomtiden kan du ta en kikk på programmet for 2023:


DE HØYE BØLGENE

Under headingen «De høye bølgene» vil vi i år ha fokus på de store utfordringene vi står overfor, og hvilke konsekvenser de urolige tidene har på næringen. 

10.00 - 10.25 De høye bølgene
Torsken skaper store verdier for Norge når den passerer grensene, og det skjer i en stadig mer urolig verden. Skreikonferansen 2023 tar deg ikke inn i smult farvann. Den introduserer deg derimot for stødige navigatører og sjøkartene du trenger når de høye bølgene bryter.

 • Samspillet // John Danielsen, Ordfører Øksnes kommune
 • Muligheter // Elin Dahlseng Eide, Fylkesrådsleder Nordland
 • Torsken - vår mest verdifulle ressurs // Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

10.25 - 11.15 Varmere, villere og høyere hav
FNs klimapanel fortalte i april at de skadelige utslippene av klimagasser aldri har vært høyere enn i tiåret mellom 2010 og 2020. Verden må handle umiddelbart for å unngå klimakatastrofe, advarer FNs generalsekretær.
Hvordan vil det grønne skiftet påvirke torskenæringen, direkte og indirekte?

 • Fremtiden smelter // Ungdommens Fylkesråd Nordland
 • Hvordan påvirkes skreien av klimaendringene? // Olav Kjesbu, HI
 • Fiskeri - en del av løsningen på det grønne skiftet // Børge Arvesen, Nordhavet
 • Klimaendringer i nord - krise eller mulighet? // Jan-Gunnar Winther, Senter for hav og Arktis

11.15 - 12.00 Lunsj og mingling

12.00 - 13.20 Aksjekurs og kassalapp
I krig og pandemi øker prisen for innsatsfaktorene i torskenæringen og på produktene den eksporterer, mens kapitalen prøver å finne tryggere havner. Hvilke utfordringer - og muligheter - gir dyrtida for torsken?

 • Bærekraft - en mulighet eller risiko for fiskerinæringen? // Ragnhild Dahle Heen, PWC
 • Tilgang på kapital i urolige tider, er sjømat en tryggere havn? // Per Martin Olsen, SNN
 • Hva er samfunnskontrakten til fiskerinæringen, og følges den opp? // Martine Werring-Westly, Sjømat Norge
 • Sosialøkonomenes våte drøm og fiskernes skrekk // Tommy Torvanger, Nergård
 • Sjømatkonsum i dyrtid // Christian Chramer, Sjømatrådet

13.20-13.35 Kaffe og mingling

13.35 - 14.20 Energi til endring
Torskenæringa har sitt geografiske tyngdepunkt i nord, men bør ikke kjenne seg uberørt av kraftkrisen.
Hvordan utvikler vi ei næring der energi brått kan være mangelvare og uten omstilling er en klimatrussel?

 • Økte energikostnader, konsekvenser for fiskeriene // Svein Ove Haugland, Råfisklaget
 • Kraft nok til endring? // Petter Bjørkli, Energi i Nord
 • Flytende Campus åpner grønn korridor // Jørgen Berge, UiT

14.20 - 14.35 Kaffe og mingling

14.35 - 15.30 Debatt
Årets debatt vil bli en kickstart på høstens kommunevalg, og vi inviterer lokalpolitikere fra ulike fiskerisamfunn langs kysten til å delta.


KJØP BILLETTER HER

Lag din egen hjemmeside gratis!