Masterstipend - Skreipotten

En av de største utfordringene for bedrifter i Nord-Norge er rekruttering av folk med relevant kompetanse. Det betyr at samarbeidet mellom næringslivet og studentene er viktigere enn noensinne.

Derfor lanserte Skreikonferansen i 2023 et masterstipend på kr 25.000, for studenter som skriver masteroppgave som er næringsrelevant for fiskerinæringen. Vi håper på at dette bidrar til at flere studenter velger å skrive masteroppgaver i samarbeid med bedrifter og om problemstillinger som er relevant for næringslivet. Stipendet er realisert i samarbeid med BEST. BEST-programmet er et matchmaking-program mellom bedrifter, studenter og akademia som skal gi nordnorske virksomheter et rekrutteringsløft og gjøre universitetsutdanningen mer næringsrelevant. Øvrig finansiering av dette programmet er hentet fra potten som ellers ville ha gått til å gi foredragsholdere en symbolsk gave eller honorar for deltakelse.


Skreipotten 2023

Skreipotten ble lansert på Skreikonferansen 2023. Det kom inn mange gode søknader og vi er utrolig glad for at det er så mange studenter som er interessert i en spennende næring. Det var Sigurd Helmersen og Øystein Falck fra Norges fiskerihøgskole som gikk av med seieren. De skriver masteroppgaven sin sammen med Kime Akva, der de skal se nærmere på effekten av lysstyring for å forsinke kjønnsmodning av oppdrettstorsk. Vi gleder oss til neste års konferanse der Sigurd og Øystein skal presentere oppgaven sin. Hold av datoen - 7.mars 2024!


Skreipotten 2024

Er du masterstudent og skriver en oppgave som er næringsrelevant for fiskerinæringen? I så fall kan du søke på Skreipotten 2024. 

Kriterier for å søke:

  • Du skal skrive masteroppgave studieåret 2024/2025.
  • Du skriver masteroppgaven i samarbeid med bedrift.
  • Du skriver en masteroppgave med et tema som er næringsrelevant for fiskerinæringen.
  • Du bruker deler av midlene til å reise for å presentere oppgaven din på neste års skreikonferanse eller på andre arenaer der næringa er samlet.
  • Du bruker deler av midlene til et bedriftsbesøk til bedriften du skriver med, dersom dette ikke inngår i masterskrivingen.

Søknaden skal inneholde:

  • Fullt navn, studieprogram og studiested.
  • Kort beskrivelse av problemstilling/oppgaven.
  • Kort beskrivelse av hva du ønsker å bruke pengene til.

Søknadsfrist: 01. september 2024
Søknaden sendes til stine@egga.no

Vurdering av søknaden:

Søknadene blir vurdert av en jury bestående av næringslivsaktører fra Nord-Norge. Dette er personer med ulik fagkompetansen innenfor fiskeri- og havbruksnæringa. Tildeling vil bli gjort innen utgangen av september.


Lag din egen hjemmeside gratis!