FAGDAG 6. MARS 2024
 om bord på forskningsfartøyet
Helmer Hanssen


FHF inviterer i samarbeid med UiT, DNB, HI og Indeks Nordland til fagdag på Myre i forbindelse med Skreikonferansen 2024. Fagdagen vil arrangeres om bord i forskningsfartøyet Helmer Hanssen som vil ligge til kai på Myre i forbindelse med Skreifestivalen. 

På fagdagen vil det settes fokus på viktige problemstillinger for hvitfisknæringen, ikke minst i Øksnes. Det vil være relevante problemstillinger for både flåte, industri og for lokalsamfunnet. 

 I tillegg vil DNB presentere årets Indeks Nordland. Indeks Nordland er en årlig rapport som følger utviklingen i nærings- og samfunnslivet i landsdelen. Fremleggelsen vil ha et ekstra fokus på Vesterålen.

Programmet vil være tettpakket, med korte innlegg og muligheter for dialog.

Fagdagen arrangeres onsdag 6. mars. Den starter med en enkel lunsj kl. 11.00 og vil være avsluttet innen kl. 15.30.

Arrangementet er gratis. 

FAGDAGEN ER NÅ FULLTEGNET, MEN DEN VIL BLI STREAMET PÅ FHFS NETTSIDER. DU KAN OGSÅ SETTE DEG PÅ VENTELISTE VED Å SENDE EN E-POST TIL STINE@EGGA.NO

PROGRAM

11.00-11.30 Lunsj og mingling

11.30-11.35 Velkommen v/ Roger B. Larsen og Frank Jakobsen (inkl. praktisk info om rømningsveier)

11.35-12.10 Indeks Nordland v/Erlend Bullvåg, Kunnskapsparken Bodø, kort introduksjon v/Banksjef Trond S. Hansen, DNB

12.10 Snurrevad – seleksjon og redusert plastforurensning

Seleksjon i snurrevad

Rita Naustvik, FHF

Alternativer til plast i snurrevad

Jørgen Vollstad, Sintef Ocean

Fiskarlagets handlingsplan for arbeidet med marin forsøpling 

Maria Pettersvik Arvnes, Norges Fiskarlag

13.10 Automatisering

Automatisk mating av produksjonsmaskiner

Ørjan Nergaard, Cod Cluster

Automatiske veiesystemer for hvitfisk

Børge Pedersen, K2 Multipack

Elektronisk journal- og rapporteringssystem for levendelagret torsk

Nicklaes Damkær Thomsen, Egga Utvikling

14.10 Kunnskapsbygging for sjømatnæringen

Hvordan vil mer aktivitet i fiskeri, oppdrett, turisme, havvind og gruvedrift i kyst- og fjordområdene påvirke økosystemene?

Erik Berg, Havforskningsinstituttet

Plast i havet – hvorfor bør vi gjøre noe med det?

Roger Larsen, Norges fiskerihøgskole, UiT

Praksis for en bærekraftig sjømatnæring

Bjørn-Petter Finstad, Norges fiskerihøgskole, UiT


Oppgitte klokkeslett er anslag. Det blir tid til kaffe og mingling mellom de ulike bolkene. 


Etter fagdagen inviterer UiT til åpen båt ombord på Helmer Hanssen. Du finner fullt program og påmelding her. 
Lag din egen hjemmeside gratis!