FAGDAG 8. MARS 2023


FHF inviterer til fagdag på Myre i forbindelse med Skreikonferansen 2023. Her vil vi adressere to viktige temaer som angår de fleste i næringen: Nye bærekraftkrav, med fokus bl.a. på rensing av prosessvann, og de økende arealkonfliktene. Fagdagen vil ha fokus på kunnskapsstatus og kunnskapsbehov, det vil blir redegjort fra konkrete prosjekter og FHF inviterer til en åpen dialog rundt de to problemstillingene med fokus på hva slags kunnskapsbehov og kunnskapshull næringen ser.

Fagdagen arrangeres onsdag 8. mars. Den starter med en enkel lunsj kl. 12 og vil være avsluttet innen kl. 16.

Arrangementet er gratis, og finner sted i Øksneshallen på Myre.


PROGRAM


12.00 Lunsj


12.30 Bærekraftkrav - rensing av prosessvann

FHFs innsats knyttet til bærekraftkrav.
Hans Petter Næs, FHF

Oppdatering og info om nye krav i EUs utslippsdirektiv (IED-direktivet).
Trude H. Nordli, Sjømat Norge

Teknologi for rensing av prosessvann (901763)
og Muligheter ved uttak av biologisk materiale fra prosessvann.
Robert Wolff, SINTEF Ocean AS

Kunnskapshull og kunnskapsbehov knyttet til bærekraftkrav.
Diskusjon i plenum

14.00 Kaffepause

14.15 Arealkonflikter

FHFs prioriteringer for sameksistens og arealbruk.
Hans Petter Næs, FHF

Kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for sjømatnæringen (901749).
Sverre Håpnes, SALT Lofoten AS

Sameksistens mellom fiskeri-og havvindnæringen (901748).
Nils Roar Hareide, Runde miljøsenter

Kunnskapshull og kunnskapsbehov knyttet til sameksistens og areal.
Diskusjon i plenum


16.00 Antatt avslutning


Lag din egen hjemmeside gratis!