Konferansier

Geir Bakkevoll

Årets konferansier er Geir Bakkevoll. Han er strategisk rådgiver for rektor på UiT Norges arktiske universitet, og før det var han kommunikasjonssjef i Reno-Vest. Lidenskapen og engasjementet for verdiene av og ved havet har han fra oppveksten på Andøya og kommunikasjonsarbeidet i Norges sjømatråd. 


Foredragsholdere

Cecilie Myrseth

Nylig ble den nye kvotemelding "Folk, fisk og fellesskap" sluppet. Kvotemeldingen skal gi føringer for forutsigbarhet og rettferdig fordeling. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth kommer til Skreikonferansen for å si noe om hvordan kvotemeldingen og endrede rammebetingelser påvirker kystsamfunnene og fiskeriene i nord.


Hanne Karoline Kræmer

Med kvotenedgang, arealproblematikk og usikre tider, er det å skape vekst en utfordring. Hanne Karoline Kræmer, nytilsatt konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge, kommer til Skreikonferansen for å tegne noen scenariobilder for fremtiden for norsk fiskerinæring.


Svein Øien Eggesvik

Med dagens rammebetingelser, kvotemelding og arealutfordringer, hvordan kan vi kan bygge en sterk og levedyktig kyst? Svein Øien Eggesvik kommer til Skreikonferansen for å gi oss fylkesrådslederens perspektiv.


Øyvind Arntzen

Helt fra vi var små, har vi lært oss at vi må dele. Hvordan kan vi verne om fiskeriene, både næring og bestand, samtidig som vi deler arealet med andre? Sameksistens er den gjennomgående tråden i Skreikonferansen 2024 og Øyvind Arntzen fra Norges Fiskarlag kommer for å snakke om dette. Til daglig jobber han med areal- og miljøsaker opp mot offentlige myndigheter og andre næringer.


Hugo Moen

Havet er i endring, konsekvensene for økosystemene er alvorlige og økt global konkurranse utfordrer oss på både produksjon og kvalitet. Samtidig maler krig og konflikt dystre bilder i samfunnet og for næringa, der forsvaret krever mer og mer space for å overvåke ressurser vi allerede konkurrerer om. Hugo Moen er seniorrådgiver ved Norsk Romsenter, som har som oppgave å forvalte norsk rompolitikk på nasjonalt og internasjonalt plan. Hvordan kan satellitteknologi bidra til bærekraft, forvaltning og sikkerhet i norske havområder?

Jesper Johansen Ovesen

En viktig forutsetning for å kunne skape vekst, er at vi får rekruttert morgendagens arbeidstakere. Hva skal til for at de unge skal ønske å bosette seg i et lite kystsamfunn som Øksnes og ta seg jobb i fiskerinæringen? 17 år gamle Jesper Johansen Ovesen er engasjert i lokalsamfunnet, og brenner for at Øksnes skal være en kommune med bolyst og muligheter for alle, spesielt ungdom. Han kommer til Skreikonferansen 2024 for å hjelpe oss å løfte blikket og se mulighetene fremover.

Brynjar Kværnstuen

Hvordan kan vi opprettholde verdiskapning og sikre vekst når torskekvotene går ned? Brynjar Kværnstuen, direktør i Vesterålen Havbruk, mener at torskeoppdrett kan være svaret. Men hvordan mener han at oppdrett og villfangst kan leve side om side

Tom Cato Karlsen 

Fiske, oppdrett og miljø – en gordisk knute? spør statsforvalteren i Nordland, Tom Cato Karlsen, når han kommer til Skreikonferansen på Myre. Hvordan kan fiskeri- og havbruksnæringen i Nord-Norge oppnå økonomisk vekst samtidig som man oppdrettholder og beskytter de marine økosystemene? Hvordan kan vi få til sameksistens innenfor naturens tålegrense?

Erik Berg

Erik Berg er forsker ved Havforskningsinstituttet, og kommer til Skreikonferansen for å fortelle hvordan økt aktivitet i fiskeri, oppdrett, turisme, havvind og gruvedrift i kyst- og fjordområdene vil påvirke økosystemene.


Elisabeth Sørdahl

Øksnes - et samfunn tuftet på fiskeri fra tidenes morgen, men som har klart omstillingen til å bli en moderne og fremtidsorientert fiskerikommune.

I tillegg til spennende jobber har vi et livskraftig samfunn hvor bedriftene, frivilligheten og kommunen fortløpende investerer og tilrettelegger for arbeidsplasser, aktivitet og infrastruktur.

Elisabeth Sørdahl er stolt ordfører i Øksnes og hun får æren av å få åpne årets Skreikonferanse «Vekst, Vern og Vilje».

Maiken Johnsen 

Hvordan kan FOU samarbeid på tvers av de blå sektorene bidra til bedre ressurs- og arealplanlegging?

Maiken er klyngeleder for den nasjonale hvitfiskklynga Cod Cluster, og ekte Myre-jente. Sammen med Malin kommer hun til konferansen for å snakke om hvordan vi kan være føre var når det kommer til kunnskapsbasert forvaltning, og hvilken rolle klyngene har i FOU-arbeidet.

Malin Johansen

Hvordan kan FOU samarbeid på tvers av de blå sektorene bidra til bedre ressurs- og arealplanlegging?

Malin er daglig leder i  NCE Aquaculture. Sammen med Maiken kommer hun til konferansen for å snakke om hvordan vi kan være føre var når det kommer til kunnskapsbasert forvaltning, og hvilken rolle klyngene har i FOU-arbeidet.

Debatt

Tradisjonen tro avslutter Skreikonferansen med en debatt der viktige problemstillinger i næringen vil bli debattert. 

Kristina Hansen

Kristina Hansen er statssekretær for fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. Hun representerer Arbeiderpartiet og deltar i debatten for å dele regjeringens perspektiv. 


Willfred Nordlund

Wilfred Nordlund er stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder av næringskomiteen. Han kommer opprinnelig fra Sortland og er valgt inn fra Nordland. 

Arne Karlsen

Arne Karlsen er daglig leder i Gunnar Klo Holding AS og lokal næringslivsaktør. Han jobber til daglig i fiskerinæringen og vil bidra med næringslivsperspektivet i debatten.


Olve Grotle

Olve Grotle er stortingsrepresentant for Høyre, og sitter i næringskomiteen på Stortinget. 


Øyvind Arntzen

 Øyvind Arntzen fra Norges Fiskarlag jobber til daglig jobber han med areal- og miljøsaker opp mot offentlige myndigheter og andre næringer. 


Geir Jørgensen

Geir Jørgensen er stortingsrepresentant for Rødt, og sitter i næringskomiteen på Stortinget. 

Lag din egen hjemmeside gratis!